Підприємництво як економічний та психологічний феномен

09.06.18, 10:00

Підприємництво являє собою самостійну ініціативу і є законною, систематичною, новаторською, ризикованою діяльністю з виробництва продукції, виконання робіт, торгівлі з метою отримання прибутку та задоволення суспільних потреб.

Підприємництво забезпечує життєдіяльність економічної системи та її динамічний розвиток. За рахунок розвитку підприємницьких здібностей особистості руйнуються застарілі принципи, впроваджуються новації в техніці, технології, бізнесі. В результаті підприємницької діяльності зростає ефективність національної економіки, підвищується рівень зайнятості, створюються нові товари та ринки збуту, формуються гнучкіші ринкові структури. Це дозволяє раціонально використовувати ресурси, стимулює ефективніший перерозподіл суспільного багатства.

Без знання основ підприємництва неможливо засвоїти ринкове мислення, побудувати технологію продажів. Тому на особливостях такого явища як підприємництво слід зупинитись докладніше.

Властива підприємництву функція нововведення – це діяльність з пошуку і створення можливостей, творча руйнація стереотипів, що характеризується певними принципами і методами, дає підстави для здійснення підприємницької діяльності в різних організаційних структурах, в тому числі й державних. Це дає змогу підвищити ефективність державного сектору економіки, який на сьогодні вважається переважно збитковим.

Інноваційне підприємництво суттєво відрізняється від підприємництва класичного, зміст якого полягає в оцінці наявних ресурсів та прагненні максимізувати віддачу від них (отримати максимально можливий розмір прибутку).

Підприємництво як особливий тип діяльності потребує адекватного середовища, яке б забезпечувало провідну роль підприємця в суспільстві. Тому важливою складовою підприємництва є підприємницьке середовище як певний комплекс соціально-економічних та правових умов.

Підприємницька діяльність має характерні ознаки, притаманні насамперед особистості підприємця. Тому підприємництво – це не тільки специфічна діяльність особистості, а й особливий тип мислення та психолого-економічної поведінки.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Технології продажу товарів / Роман Яковенко. – Кіровоград : Антураж А, 2003. – 212 с.

2. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

3. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

good.natally@gmail.com g.Сучасна лабораторія фізики – перехід на профільний рівень…
Чекаю нової інформацію з даного заходу. Дуже зацікавлена. Сподіваюсь на нові враження.
Maria Y.Банк для тих, хто любить Україну
Не знаю как кого, а меня эта спекуляция на патриотизме уже здорово поднапрягает. Когда первый раз увидел бил борд…
Светлана .Мастер-класс "О чем не молчит наше тело"
Как и почему возникают психосоматические заболевания? Каким же образом наши «нематериальные» переживания, мысли…