Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації

01.04.2016–02.04.2016
01.04.2016–02.04.2016

Міністерство освіти і науки України, Кіровоградська обласна державна адміністрація, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Федерація спортивного туризму України та Газета «Краєзнавство. Географія. Туризм» проводять у Кіровограді 1-2 квітня Міжнародну науково-практичну конференцію «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» - у Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету.

Наукові напрямки конференції:

1. Географія туризму та рекреації
2. Економічні проблеми, менеджмент та маркетинг в туризмі
3. Теоретичні, методичні та організаційні основи спортивного туризму та активної рекреації
4. Психолого-педагогічні аспекти туризму та рекреації, підготовка фахівців з туризму
5. Екологічні аспекти туризму та рекреації
6. Краєзнавчий туризм

Конференція проводиться за інформаційної підтримки газети «Краєзнавство. Географія. Туризм». Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.


Для участі в конференції необхідно до 13 березня 2016 року подати до оргкомітету:

1. Заявку на участь у конференції. Заявка у електронному вигляді подається на кожного учасника в одному файлі.
У заявці необхідно вказати:
1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. Посада, вчений ступінь, наукове звання
3. Організація (ВНЗ, факультет, НДІ тощо), її адреса
4. Поштова адреса для листування, контактний телефон, факс, е-mail
5. Необхідність відправки збірника поштою (у разі заочної участі)
6. Назва наукового напрямку
7. Назва доповіді
8. Технічні засоби, необхідні для доповіді
9. Форма участі у конференції (очна або заочна)
10. Необхідність проживання.
2. Статтю за темою власних наукових досліджень обсягом 5-8 сторінок тексту.
3. Грошовий переказ на друк матеріалів у розмірі 30 грн. за одну сторінку.
Матеріали конференції планується видати до початку конференції.

ВИМОГИ до технічного оформлення статей

Текст статті (обсягом 5-8 сторінок) повинен бути оформлений відповідно до вимог ВАК і представлений за схемою: УДК у першому рядку із вирівнюванням за лівим краєм (шрифт «Times New Roman» напівжирний, розмір шрифту 11). Прізвище та ім'я автора та заклад, який автор представляє, із вирівнюванням за правим краєм (шрифт «Times New Roman» напівжирний, курсив, розмір шрифту 12). Назва статті подається з вирівнюванням по центру (шрифт «Times New Roman» напівжирний, розмір шрифту 12). Через 1 рядок після назви подаються 3 анотації українською, російською і англійською мовами (обсягом до 8 рядків) із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3–5 термінів) (шрифт «Times New Roman» курсив, розмір шрифту 11).

Виклад матеріалу статті має відповідати п. 3 постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 і містити такі елементи: постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формування мети дослідження (постановка завдань); методи та організація дослідження; виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших пошуків у цьому напрямку; список літератури.

Текст статті набирається у форматі А4, без переносів. Шрифт – «Times New Roman» (розмір шрифту 12 пт). Міжрядковий інтервал – 1,0 пт. Поля: зверху, знизу – 2 см, зліва – 3 см, справа – 1,5 см. Абзац – 1,00 см. Посилання в тексті вказуються в квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и). Список літератури (шрифт «Times New Roman» курсив, розмір шрифту 11). Формули подаються за допомогою редактора формул Microsoft Equation. Таблиці, карти, рисунки, діаграми, схеми повинні бути включені в текст за допомогою меню «вставка-об'єкт-Рисунок Microsoft Word». Вирівнюються по центру. Повинні мати підписи (знизу окремим абзацом, шрифт «Times New Roman», напівжирний, розмір шрифту 11). Таблиці повинні мати заголовок (над таблицею окремим абзацом). Рисунки та карти подаються окремими файлами. Формати рисунків та карт: *.jpg, *.gif, *.tif. Статтю надсилати електронною поштою – okolotuh@ukr.net.

Грошовий переказ, заявку та друкований варіант статті надсилати за адресою: Колотуха Олександр Васильович, вул. Попова, 13, кор. 1, кв. 149 - м. Кіровоград, 25031

Довідки: Колотуха Олександр Васильович, тел. 050-139-38-95, e-mail - okolotuh@ukr.netКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!