Чинники розвитку національної економіки

21.05.18, 10:00

Роз­виток – це рух, який призводить не лише до кількісних змін, а й поро­джує нову якість. За характером та швидкістю змін розрізняють два протилежних різно­види розвитку – еволюція і революція.

Еволюція вид розвитку з поступовим характером змін.

Революціястрімкий вид розвитку із раптовим переходом у нову якість.

За направленістю виділяють два напрями процесів розвитку – прогресивний та регресивний.

Прогресце рух об’єкта, що розвивається, уперед, по висхідній траєкторії, від нижчого до вищого, від гіршого до кращого, від менш досконалого до більш досконалого.

Регресрух об’єкта назад, по низхідній траєкторії, від вищого до нижчого, від кращого до гіршого, його деградація.

Одним із визначальних показників розвитку національної економіки є економічне зростання. Економічне зростання – це збільшення реального ВВП на душу населення, тобто зростання обсягів національного виробництва. Розрізняють три типи економічного зростання:

-екстенсивний, що здійснюється за рахунок кількісного нарощування виробничих ресурсів за умови їх якісної незмінності;

- інтенсивний, пов’язаний з якісним удосконаленням факторів виробництва та підвищенням виробничої продуктивності. Інтенсивний тип економічного зростання – це зростання обсягів виробництва і національного доходу передусім на основі підви­щення технічного рівня, удосконалення організації виробництва та управління, найбільш повного й ефективного використання мате­ріальних, природних, трудових і фінансових ресурсів;

-змішаний, поєднує риси двох попередніх типів, відбувається внаслідок діалектичного переходу переростання кількості в якість.

Економічне зростання, що полягає у збільшенні обсягів виробництва, супроводжується зростанням обсягів зайнятості та, водночас, зростанням рівня цін. Останнє при цьому є помірним і викликається підвищенням рівня платоспроможності зайнятих робітників та здатністю економіки забезпечувати соціальні виплати безробітним. Зростання зайнятості спостерігається у випадку домінування як інтенсивних, так і екстенсивних чинників, що зумовлюється потребою розвитку відповідної інфраструктури, в першу чергу ринку праці.

Економічний розвиток – це не лише збільшення обсягів існуючого виробництва, а й розробка та впровадження принципово нових товарів на основі нових технологій, перехід на нову стадію розвитку.

Чинники економічного зростання у відповідності до його типу поділяються на інтенсивні та екстенсивні.

До екстенсивних факторів відносять:

-збільшення обсягу працівників (незважаючи на свій екстенсивний характер, цей фактор спроможний поліпшувати соціальний стан суспільства);

-збільшення обсягу основного і оборотного капіталу;

-збільшення грошових витрат, отриманих кредитів, зовнішніх та внутрішніх інвестицій;

-розширення виробничих площ;

-збільшення обсягу задіяних засобів виробництва.

До інтенсивних факторів відносять:

-підвищення продуктивності праці;

-зростання професійно-кваліфікаційного рівня працівників;

-науково-технічний прогрес;

-режим економії, енергозберігаючі технології, утилізація;

-удосконалення організації праці, технологічних процесів, управління виробництвом;

-урахування суб’єктивного чинника виробництва, у тому числі, „розведення” у часі та просторі психологічно несумісних працівників.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

4. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

5. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Яна .Ресторан "VIP-хатинка"
Такие заведения не должны находиться в жилом доме,такое впечатление что тамада и музыка у нас в квартире ,УЖАС,ВЫХОДНЫХ…
Umanska E."Лісова коза" запрошує у гості
Добрий день, а можна отримати якісь контакти, щоб домовитись на інший день?
Вікторія .База відпочинку “На гачок”
Відпочивали на базі сьогодні - 01.07.2020 - класний пляж! Ми приїхали біля 8.30 ранку, нас без проблем пустили (вхід на…