Новітні тенденції розвитку відносин власності

21.05.19, 12:00

Власність, як історична категорія характеризується поняттям домінуючого об’єкту власності. Ним у різні часи були: природне середовище, земля, раби, засоби виробництва (машини), продукти харчування. Нині до числа домінуючих об’єктів власності на світовій арені входять інформація, нові технології, наукові відкриття, твори мистецтва тощо.

В Україні триває розвиток приватної власності, що відбувається в процесі приватизації, тобто перетворення державної власності на інші форми з метою її роздержавлення.

Приватизація – це процес перетворення державної власності на приватну, колективну чи змішану. У процесі приватизації застосовують такі способи:

викуп об’єктів малої приватизації товариствами покупців, що їх створили і є працівниками цих об’єктів;

викуп державного майна підприємства за альтернативним планом приватизації;

викуп державного майна, зданого в оренду;

продаж на аукціоні;

продаж за некомерційним конкурсом;

продаж акцій відкритих акціонерних товариств (акціонування);

продаж з відстрочкою платежу.

Зворотним до приватизації процесом є націоналізація – перехід майна будь-якої форми власності до власності держави.

Роздержавлення – це процес сприяння розвитку потрібних для повноцінної ринкової економіки різноманітних суб’єктів підприємницької діяльності, ліквідація майнової монополії держави у підприємницьких відносинах. Воно передбачає ліквідацію державного диктату плану, централізованого розподілуресурсів тощо, комерціалізацію діяльності державних підприємств (запровадження принципу самостійного господарювання), демонополізацію виробництва і розвиток конкуренції, приватизацію державної власності та ін.

Зміну форми державної власності провадять через комерціаліза­цію, корпоратизацію (акціонування) тощо. Це супроводжується зняттям підприємств з державного фінансування і переведенням їх на приватне кредитування та самофінансування або власний пошук альтернативних джерел.

В умовах тотального правового нігілізму в Україні подальшого розвитку набувають незаконні форми відносин власності.

Рейдерство – це замовлення та організація нападу на підприємство, установу, організацію з метою їх захоплення у свою власність, що спричиняє порушення їх нормальної роботи. В рейдерському механізмі можуть бути задіяні судові рішення, охоронні служби, в тому числі й державні, міліція та прокуратура.

У розвинутих країнах домінуючого значення набуває корпоративна форма власності (акціонерні товариства), яка на сьогодні забезпечує найефективніше виробництво. Так у США ця частка становить 90% загального обсягу реалізованої продукції. В цілому в країнах Заходу на корпоративну форму власності припадає 80-90% загального обсягу виробництва.

Переваги корпорацій порівняно з класичною формою приватного підприємництва, що забезпечують її провідні позиції у сфері бізнесу:

1.зберігає все те позитивне, що несе в собі приватна власність через володіння акціями окремих осіб (інтерес, ініціативу, нагромадження, націленість на багатство, право безстрокового успадкування тощо).

2.реалізується через колективні форми організації виробництва.

3.має здатність акумулювати кошти й ресурси.

4.є більш демократичною формою власності.

5.створює умови суспільної інтеграції.

6.долає відчуженість людини від засобів виробництва.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО,к.е.н., доцент



Комментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Частный зоопарк в селе Озера
Наскільки відомо з відгуків - ні, не працює
Василь .Кондитерська "Family bake shop"
Наталія Вікторівна - віртуоз своєї справи! Рекомендую завітати та скуштувати її вироби. Будете задоволені!
Светлана .​Серебряное озеро (Скала)
Звоните по телефону 0634031805.