Гроші, капітал та фінанси

28.06.19, 12:00

Дуже часто поняття гроші, капітал та фінанси ототожнюються, а це не є правильним.

Капітал, разом із землею та працею є одним з трьох основних факторів виробництва, який розглядається як форма багатства, що ототожнюється із засобами виробництва. Отже капітал – це уречевлена, накопичена праця, один із чинників виробництва, який у поєднанні з живою працею здатний забезпечити отримання прибутку. Грошовий капітал – це вартісна оцінка всього дійсного капіталу. Капітал у загальному структурному вигляді складається з грошей та майна, що беруть участь у процесі виготовлення продукції. Не можна казати, що гроші – це капітал; гроші стають капіталом з моменту участі у виробництві.

Фінанси – це система грошових відносин, за допомогою якої здійснюється розподіл і перерозподіл сукупного суспільного продукту і Національного доходу і утворюються грошові доходи, фонди і резерви. Фінансова діяльність здійснюється на рівні підприємств, регіональних та місцевих бюджетів, та на міжнародному рівні. Гроші перетворюються на фінанси у випадку їх участі в діяльності банківського сектора економіки або в кредитній системі держави.

Винахід грошей для економіки є не менш важливим, ніж винахід колеса для цивілізації. Грошова система та система руху грошових коштів спричиняють вирішальний вплив на стан економічного добробуту держави, розвитку виробництва, та науково-технічного прогресу. Адекватний розподіл та перерозподіл грошових коштів у межах окремої держави здатен створити систему економічного добробуту суспільства, що базується на сталій та постійній платоспроможності населення. Важелі створення такої ситуації покладені на грошово-кредитну політику, яку здійснює держава.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

4.Яковенко Р. В. Гроші та кредит : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КІРУЕ, 2002. – 55 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6420/1/moneyKonsp.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Яна .Ресторан "VIP-хатинка"
Такие заведения не должны находиться в жилом доме,такое впечатление что тамада и музыка у нас в квартире ,УЖАС,ВЫХОДНЫХ…
Umanska E."Лісова коза" запрошує у гості
Добрий день, а можна отримати якісь контакти, щоб домовитись на інший день?
Вікторія .База відпочинку “На гачок”
Відпочивали на базі сьогодні - 01.07.2020 - класний пляж! Ми приїхали біля 8.30 ранку, нас без проблем пустили (вхід на…