Теоретичні засади державного регулювання економіки

22.09.19, 12:00

В основі регулювання національної економіки лежать різні економічні теорії. При уважному аналізі їх можна згрупувати за двома напрямками економічного лібералізму та економічного дирижизму.

Економічний лібералізм – це течія в економічній теорії, яка заперечує необхідність масштабного державного втручання в економічне життя, вважаючи, що ринкова економіка здатна до саморегулювання. Її прихильники вважають, що будь-яке втручання уряду в ринкові процеси є небажаним порушенням особистої свободи і є перешкодою розвитку економіки. На сучасному етапі ідеї економічного лібералізму зазнали суттєвих змін. Сьогодні неоліберали визнають необхідність обмеженого втручання держави в економіку з метою підтримання сприятливих умов для ринкового конкурентного механізму. Основними засобами державного впливу на ринкову економіку вони вважають регулювання грошової маси і процентних ставок. Прихильниками цієї течії є монетаристи. Головний наголос вони роблять на необмежену свободу підприємництва і не схвалюють стимулювання економічного росту за рахунок державного бюджету. Рівень господарської активності, згідно з їх концепцією, визначається кількістю грошей, наявних в обігу.

Економічний дирижизм – це економічні вчення, що обґрунтовують широке і пряме втручання держави в ринкові економічні процеси. До цього напрямку відносять кейнсіанство та неокейнсіанство. Згідно з цими течіями держава повинна глобально впливати на розвиток економіки, а регулювання ринку здійснюється через державний бюджет, систему оподаткування, державний сектор економіки. Кейнсіанці стверджують, що ринковий механізм має доповнюватись державним втручанням в економіку.

Кожна з зазначених теорій макроекономічного регулювання доповнює й поглиблює уявлення про механізм державного регулювання економіки. В теперішній час неможливо суворо дотримуватись лише однієї концепції. Світовий досвід показує, що в процесі державного регулювання економіки найбільший ефект досягається в результаті оптимального поєднання фіскальних засобів (кейнсіанська теорія), грошово-кредитних інструментів (монетаризм), а також інших альтернативних теорій.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Кировоградский главпочтамт
Однозначно треба звернутися до Укрпошти, а не на сайт "Тусовка" (де ви зараз знаходитесь), бо це інформаційно-розважальне…
Вікторія .Відпочинковий комплекс "Казанок"
Не знаю, але мені здається навряд чи - там немає ліжок
Вікторія .Свадебные мелочи
Будь ласка!