Економічні кордони кредиту

04.06.20, 12:00

Намакроекономічномурівнівиділяютьдекількавидівкордонівкредиту, якіпоказуютьмежупоширеннявідносинзприводуакумуляціїтарозміщенняпозичковогофонду. Позичковий фонд – це економічний центр кредитної діяльності, що формується переважно в банках, це закумульовані тимчасово вільні кошти країни, що можуть надаватись у кредит з метою стимулювання економічної активності. Позичковий фонд створюється за рахунок:

-грошових засобів, резервів і цільових фондів господарських органів всіх форм власності;

-грошових запасів, резервів і цільових фондів громадських організацій, спілок, бюджетів;

-грошових засобів населення;

-власних та запозичених коштів банків та НБУ.

Розрізняють зовнішні та внутрішні кордони кредиту. Під зовнішніми кордонами кредиту розуміють їх якісне відокремлення в часі та просторі, від всіх інших відносин, тобто загальну потребу в кредитних засобах. До факторів, що впливають на зовнішні кордони кредиту належать:

-рівень розвитку виробництва;

-обсяг та структура існуючих кредитних ресурсів;

-рівень забезпечення грошового обігу платіжними засобами;

-фінансовий стан господарюючих суб’єктів;

-співвідношення використовуємих форм кредиту;

-структура кредитної системи та кредитний механізм;

-система ціноутворення;

-рівень цін та багато інших факторів.

Внутрішні кордони показують межу розвитку окремих форм кредиту в межах зовнішнього кордону, тобто співвідношення частин в межах цілого.

В залежності від функцій, що виконує кредит розрізняють перерозподільчий та емісійний кордони. Перерозподільчий кордон визначається обсягом кредитних ресурсів певного господарства. Емісійні кредити видаються під ще не виготовлену продукцію та прямо впливають на сукупну грошову масу. Їх обсяг визначається об’єктивно обґрунтованим емісійним кордоном кредиту виходячи з потреби закону грошового обігу.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Частный зоопарк в селе Озера НЕ РАБОТАЕТ
Дякуємо! Видалили його з активного розділу сайту
Артем .Система замовлень і доставки Mister. Am
Зробив замовлення в додатку Mister.Am При оформленні замовлення вказав використати свій накопичений кешбек в розмірі…