Соціально-економічні наслідки інфляції

29.06.20, 12:00

Інфляція не завжди призводить до зниження реальних доходів населення. Вона зменшує купівельну спроможність грошової одиниці, але її вплив на зниження життєвого рівня відбувається лише тоді, коли динаміка номінальних доходів відстає від динаміки інфляційного процесу. Розрізняють поняття номінального доходу (кількість отриманих грошей), та реального доходу (кількість товарів і послуг, що можна отримати за ці гроші). Динаміка реального доходу визначається як різниця між номінальним доходом і інфляцією. Якщо за рік середній показник номінального доходу зріс на 15%, а ціни на 10%, то реальні доходи зросли на 5%. Але інфляція завжди негативно відбивається на тих, хто отримує фіксовані доходи.

При інфляції відбувається перерозподіл доходів між кредиторами і дебіторами, інфляція зменшує суми боргів.

Інфляція пов’язана з безробіттям, це доводить крива Філліпса, вона вказує на зворотну залежність між цими явищами: з підвищенням рівня безробіття, зменшується рівень інфляції. Значення кривої Філліпса полягає в тому, що вона дає орієнтири вибору економічної політики держави: або боротьба з інфляцією, або з безробіттям.

Стагфляція є явищем винятковим та вкрай негативним.

На підставі статистичних даних доведено, що помірні темпи інфляції (6-7% на рік) сприяють пришвидшенню темпів економічного розвитку. Цей ефект досягається завдяки трьом моментам:

1)обмежена інфляція стимулює попит населення. Вона викликає випереджувальні темпи його зростання порівняно з пропозицією товарної маси, що призводить до зростання цін. Однак, таке зростання є помірним і передбачуваним, і суб’єкти ринку можуть пристосуватись до нього і використати для своєї вигоди.

2)інфляція викликає перерозподіл доходів на користь осіб, які займаються підприємництвом, це сприяє збільшенню бази для інвестицій.

3)передбачуване збільшення цін породжує оптимізм у підприємців щодо оцінки їх майбутніх прибутків, таким чином стимулюючи збільшення обсягів виробництва.

Серед негативних наслідків гіперінфляції слід назвати:

1)Розбалансування економічної рівноваги, порушення структури виробництва.

2)Перелив капіталу зі виробництва до сфери обігу (замість інвестування кошти витрачаються на споживання).

3)Зниження реальних доходів значної частини населення.

4)Криза державних фінансів, що розвивається внаслідок швидкого знецінення податків та інших надходжень до бюджету, то одночасне зростання видаткової частини бюджету.

5)Стихійний перехід до бартерних операцій.

6)Падіння валютного курсу.

7)Соціальні кризи, недовіра до влади.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Гроші та кредит : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КІРУЕ, 2002. – 55 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6420/1/moneyKonsp.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Борис .Кіровоград: Диво Ейфеля на Інгулі
Випадково побачив цей міст по TV і збагнув, що за півстоліття я проїжджав по ньому багато разів, але ніколи не бачив…
Вікторія .Кировоградский главпочтамт
Однозначно треба звернутися до Укрпошти, а не на сайт "Тусовка" (де ви зараз знаходитесь), бо це інформаційно-розважальне…
Вікторія .Відпочинковий комплекс "Казанок"
Не знаю, але мені здається навряд чи - там немає ліжок