Інтеграційний вибір України

18.12.18, 10:00
https://www.facebook.com/thegooseishere/
https://www.facebook.com/thegooseishere/

Інтеграція „Співдружність незалежних держав” (СНД) створена у грудні 1991р. у процесі розпаду СРСР. На тако­му політичному утворенні наполягала Росія, щоб зберегти свій вплив на пострадянському просторі, а Україна і Біло­русь її підтримали з метою збереження економічних зв’яз­ків та уникнення геополітичних конфліктів. Пізніше до СНД приєдналися інші республіки колишнього Союзу, за винят­ком країн Балтії. Органами управління є Секретаріат СНД, який організовує зустрічі глав держав об’єднання, і Міжнаціональна асамблея парламентів країн СНД.

Десятирічна практика існування СНД виявила неспро­можність досягнення економічного зближення між її учас­никами і спільного вирішення складних соціально-еконо­мічних проблем. Більше лобіювалося створення політич­ного союзу „слов’янських народів” Росією і Білоруссю, ніж заходи економічної інтеграції як у Східній Європі, так і з виходом на Центральну і Західну Європу. Щоб схилити Україну до такого політичного союзу, Росія, з проголошен­ням Україною незалежності, намагалася економічно (зде­більшого енергетичними чинниками) утримувати Україну в сфері свого політичного й економічного впливу. Це прояв­лялося в подвійних стандартах щодо оцінки розриву еконо­мічних зв’язків між російськими та українськими підприємствами після розпаду Радянського Союзу.

Публічно відповідальність за це було покладено на українську сторону. Насправді Росія переслідувала власні економічні та полі­тичні інтереси. Оскільки багато українських підприємств виробляли напівфабрикатну продукцію для підприємств Росії, то звуження економічних зв’язків помітно послаблю­вало внутрішні та зовнішні економічні потуги України, змушувало її бути піддатливішою при вирішенні спірних питань. Наприклад, Росія майже вдвічі обмежила увіз цук­ру з України, хоч закуповувала його в Аргентині. На всі то­вари з України запроваджувались високі увізні мита, що робило їх на російському ринку неконкурентоспроможни­ми. Натомість тарифи на енергоносії для України були вищи­ми, ніж для країн Центральної та Західної Європи. Все це свідчить, що пріоритетними в межах СНД є не економічні, а політичні проблеми. З цих причин між Україною і Росією не вдалося встановити режим вільної торгівлі.

Така ситуація триватиме доти, поки Росія не відмо­виться від принципів створення „регіону впливу” у межах Східної Європи історично дискредитованими методами і не перейме досвід, етику співпраці країн Західної Європи.

Отже, Україна має зробити свій зовнішньоінтеграційний вибір, який, в умовах гібридної та відкритої агресії РФ по відношенню до України, є очевидним та безапеляційним.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – Кіровоград : ТОВ „Поліграф-Сервіс”, 2007. – 132 с.

4. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

5. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!