Закон грошового обігу

19.06.19, 12:00

З точки зору Карла Маркса закон грошового обігу має такий математичний вигляд:

Кількість Сума цін Сума цін то- Сума пла- Сума от-

грошей, реалізованих - варів про- + тежів по зо- - риманих

товарів даних у кредит бов’язанням платежів

необхідних = ----------------------------------------------------------------------------------

для обігу Середнє число обертів грошей як засобу обігу та засобу

платежу

Дещо іншої точки зору дотримувався представник кількісної теорії грошей Ірвінг Фішер, який сформулював таке рівняння:

M x V = P x Q, де M – кількість грошей в обігу

V – швидкість обертання грошей

P – середня ціна товарів і послуг

Q – кількість реалізованих товарів і послуг

Отже, головний принцип грошового обігу – обмеження грошової маси реальними потребами товарообороту. Перебільшення маси грошей в обігу призводить до їх знецінення.

Найважливішим показником грошового обігу є грошова маса – сукупний обсяг платіжних засобів, що обслуговує господарський обіг і належить приватним особам, підприємствам і державі. Для аналізу кількісних змін грошового обороту на певну дату і за певний період, а також для розробки заходів з регулювання обсягу грошової маси використовують систему грошових агрегатів:

М1 – готівкові гроші в обігу та кошти на поточних рахунках;

М2 = М1 + термінові та ощадні внески в комерційних банках терміном до 4 років;

М3 = М2 + ощадні внески в спеціалізованих кредитних установах;

М4 = М3 + крупні довгострокові сертифікати комерційних банків.

У грошовій масі розрізняють активні гроші, що приймають участь в готівковому та безготівковому обороті, та пасивні (заощадження, резерви, залишки на рахунках), які можуть бути використані в операціях лише потенційно.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .База відпочинку “На гачок”
Відпочивали на базі сьогодні - 01.07.2020 - класний пляж! Ми приїхали біля 8.30 ранку, нас без проблем пустили (вхід на…
Вікторія .Частный зоопарк в селе Озера
А у них (у зоопарка) є свій сайт? Дайте посилання, будь ласка.
Вікторія .Ипподром КСК "Княжий двор"
Людмило, телефонуйте будь ласка на іподром - тут це новинний сайт, а не сторінка компанії: (050) 235-80-56