Розвиток теорії грошових відносин

26.06.19, 12:00

Теоретичні проблеми розвитку грошових відносин завжди посідали чільне місце в системі наукових досліджень практично всіх шкіл і течій економічної думки. Можна без перебільшень засвідчити, що економічна наука виникла як результат аналізу грошових відносин.

Однією з найдавніших грошових концепцій, основу якої заклав Аристотель була кількісна теорія. Найбільш детально її принципи виклав Д. Юм у його трактаті „Про гроші” у 18 ст. Її основним постулатом є твердження про те, що будь-яка зміна кількості грошей в обігу, веде до пропорційної зміни абсолютного рівня цін на товари та послуги; наприклад: подвоєння кількості грошей в обігу призводить до подвоєння рівня цін.

Велику роль у розвитку монетарної теорії відіграли представники класичної школи політичної економії А. Сміт і Д. Рикардо. Адам Сміт розглядав теорію грошей, як теорію стихійного походження, пов’язану з історичним процесом суспільного поділу праці та усуспільнення виробництва. Відповідно до цього А. Сміт дотримувався думки про те, що прогрес грошових відносин визначається дією об’єктивних економічних законів. Юридичні норми і дії держави повинні відображати вимоги цих законів та створювати механізми їх реалізації. Французький економіст Ж.-Б. Сей увійшов до історії як автор концепції, згідно якої пропозиція товару викликає відповідний попит, тому в економіці та в грошовому обігу завжди присутня рівновага.

Виступаючи з критикою закона Сея, Джон Мейнард Кейнс довів, що економіка не містить у собі достатньо ефективних сил саморегулювання і її треба доповнювати державними стимуляторами. Таким чином була створена теорія керованих грошей, яка лежить в основі системи державного регулювання економіки провідних країн заходу. Вона спирається на стимулюванні ефективного платоспроможного попиту, а значить і розвитку інвестиційних процесів. Інфляція, як писав Кейнс, виступає важелем стимулювання платоспроможного попиту, і зменшує схильність населення до заощадження, а значить не дає вийти певній частині грошей з обігу.

В 1870-х роках, представники австрійської школи В.С. Джевонс та К. Менгер дали наукове обґрунтування теорії граничної корисності, або теорії маржиналізму (Marginal Theory), яка започаткувала неокласичну парадигму. Головною тезою теорії граничної корисності є твердження про те, що визначення об’єктивної основи вартості (витрат праці) не є необхідною ознакою визначення цінності продукту. Вартість товарів і послуг пов’язана з суб’єктивною оцінкою їхньої цінності покупцем, тобто споживчою вартістю. Ця теорія є антиподом теорії трудової вартості, згідно якої витрати на виробництво є показником цінності товару.

Сучасні концепції монетаризму мають 2 спільні риси:

1)зміни в грошово-кредитній сфері спричиняють вирішальний вплив на загальний стан економіки держави;

2)центральні банки спроможні та повинні контролювати кількість грошей в обігу.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

4.Яковенко Р. В. Гроші та кредит : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КІРУЕ, 2002. – 55 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6420/1/moneyKonsp.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!