Банки. Банківська система України

23.06.19, 12:00

Банки виконують такі функції:

1)акумуляція і зберігання грошових засобів суб’єктів фінансово-господарської діяльності, створення позичкового капіталу;

2)здійснення посередницької діяльності в грошових розрахунках між суб’єктами фінансової діяльності;

3)надання кредиту, кредитна участь у фінансово-економічному обігу грошей;

4)емісія платіжних засобів і цінних паперів у відповідності та у разі наявності таких повноважень.

У залежності від спектру дій, що виконують банки їх поділяють на універсальні та спеціалізовані (наприклад ощадні, інвестиційні тощо).

Всі операції банків поділяють на активні та пасивні. Пасивними називають операції, за допомогою яких банки утворюють позичкові ресурси (прийом та зберігання вкладів). Активними називають операції, пов’язані з наданням кредитів позичальникам.

В Україні діє дворівнева банківська система. На першому рівні розташовуються державні банки, на другому – комерційні. Всі банки України, крім НБУ є комерційними. Станом на 20 лютого 2017 року в Україні діє 8 державних комерційних банків, це Український експортно-імпортний банк (Ексімбанк), Ощадний банк України, Укргазбанк, Родовід Банк, Розрахунковий центр, Держзембанк, УБРР, Приватбанк.

НБУ визначає організаційно-технічні принципи здійснення готівкового обороту:

-правила зберігання, перевезень та інкасації готівки;

-правила виконання касових операцій банками та суб’єктами господарювання;

-створення та управління резервними фондами банкнот і монет;

-встановлення ознак платоспроможності грошових знаків.

НБУ встановлює правила здійснення безготівкових розрахунків, представляє інтереси держави у відносинах з центральними банками інших країн, регулює валютний ринок, здійснює емісію приватизаційних цінних паперів та регулює їх обіг.

Головна мета діяльності НБУ – забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!