Ринкова інфраструктури та її форми

09.04.20, 12:00

Формами інфраструктури в сучасній рин­ковій економіці є:

– кредитна система і комерційні банки;

– емісійна система і емісійні банки;

– організаційно оформлене посередництво на товар­них, сировинних, фондових і валютних біржах;

– аукціони, ярмарки та інші форми організованого позабіржового посередництва;

– система регулювання зайнятості населення і цент­ри (державні й недержавні) сприяння зайнятості (біржі праці, служби професійної орієнтації, центри перепідготовки спеціалістів);

– інформаційні технології та засоби ділової комунікації;

– податкова система і податкові інспекції;

– системи страхування комерційного господарського ризику і страхові (державні і недержавні) компанії;

– спеціальні рекламні агентства, інформаційні агент­ства і засоби масової інформації;

– торгові палати, інші громадські й добровільні об’єднання ділових кіл;

– митна система;

– професійні спілки тих, хто працює за наймом;

– комерційно-виставкові комплекси;

–система вищої та середньої економічної освіти;

– консультативні (консалтингові) та інжинірингові компанії;

– аудиторські компанії;

– громадські та державно-громадські фонди, створені з метою стимулювання ділової активності;

– спеціальні зони вільного підприємництва тощо.

Елементи ринкової інфраструк­тури поділяють на два види:

1) спеціалізована ринкова інфраструктура; 2) загальна ринкова інфраструктура. Перша обслуговує окремі ринки: ринок товарів, послуг, цінних паперів тощо, друга – всю економічну систему – від виробництва до споживання.

Спеціалізована ринкова інфраструктура забезпечує організаційне оформлення ринкових відносин за допомо­гою бірж, торгових домів, аукціонів, систем роздрібної та гуртової торгівлі, ярмарків, торгових палат та ін. Також розрізняють спеціалізовані біржі: товарні, фондові, фрахто­ві, валютні, нерухомого майна, праці.

Інфраструктура ринку засобів виробництва включає три основних блоки: організаційний, технічний та інформаційний.

До організаційного блоку належать біржі, оптові магазини та дилерські компанії, торгівельні будинки, виставки, власні комерційні структури певних промислових підприємств, роздрібна торгівля.

До технічного – склади, транспортна система, тарне господарство.

Інформаційний блок забезпечує підприємство необхідними матеріалами у вигляді довідників, реклами, каталогів, норм та нормативних документів, розпоряджень тощо.

Всі організації, підприємства, що входять в ринкову інфраструктуру мають забезпечити вирішення наступних завдань:

-рух матеріалів, сировини від виробника до споживача;

-виробничо-технічне обслуговування основного виробництва;

-рух і відповідність інформаційних потоків.

Перехід до ринкових відносин вимагає розв’язання такої проблеми, як раціональне поєднання роботи великих і малих підприємств. Водночас надмірна концентрація виробництва призводить до монополізму. Великим підприємствам важко пристосовуватись до ринкових умов без значних втрат. Невеликі підприємства більш сприйнятливі до технічного прогнозу, ринкових умов, оперативно реагують на зміну попиту.

Розвитоквиробничих зв’язківу регіоні починається темпами зростання продуктивних сил та характером їх розміщення, рівнем спеціалізації і кооперування виробництва. Основними показниками виробничих зв’язків є: обсяги валової продукції наданих послуг у натуральному вираженні; обсяги капітальних вкладень і введених в дію основних фондів; показники розвитку матеріально-технічної бази.

Всі елементи ринкової інфраструктури по-різному впливають на ринок засобів виробництва, від їх розвитку значною мірою залежить характер і темпи його становлення.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

4. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

5. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!