Як регулюють різні сектори економіки в розвинутих країнах (глава 2)

30.04.20, 12:00

Зокрема, у повоєнній Японії окупаційна влада (США) допомагала реформуванню економічних інституцій через:

– ліквідацію системи великих підприємств, які сприя­ли посиленню військової сили Японії – дзайбацу (тісно пов’язані конгломерати компаній, якими переважно воло­діла й управляла одна сім’я) і продаж їхніх акцій у проце­сі масової приватизації;

– закладення підвалин соціальної злагоди шляхом по­ділу великих земельних володінь і передання невеликих земельних наділів у приватну власність селянам;

– створення ринкової економіки, заснованої на при­ватній власності на засоби виробництва, ринковій конку­ренції та міжнародній торгівлі. З цією метою під тиском американців японський уряд прийняв законодавство американського зразка в галузі політики зайнятості, фінансо­вих ринків і конкуренції, розробив жорстку програму фі­нансової стабілізації, основними елементами якої було скорочення бюджетного дефіциту і припинення субсиду­вання промисловості.

Невдовзі ця політика дала відчутні результати, забезпе­чивши тривале економічне зростання. Саме вона визначила економічний зміст ринкових реформ, здійснюваних тепер у багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні. Однак не менш важливим є й те, що американська промислова політика в Японії не породила капіталізму американського ти­пу, хоч і базувалася на американських законах. Наприк­лад, розпущені дзайбацу було замінено схожими на них кейрецу; незважаючи на те, що нове законодавство про пра­цю мало в чому відрізнялося від американського, японці створили систему пожиттєвого найму, яка не відповідаєамериканським уявленням про трудову зайнятість; у фор­муванні соціальної політики Японія враховувала рекомен­дації США, однак переважають у ній національні традиції.

Таким чином, не існує єдиної формули ринкової еконо­міки для всіх національних економік. Спільними є лише загальноринкові засади, зокрема приватна власність, лібе­ралізація, відкритість руху товарів і капіталів та ін. Кожна країна намагається у ці загальні ринкові засади внести свої національні переваги, які підсилюють їхню дію і поліпшу­ють функцію виробництва, розподілу, обміну і споживання.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

4. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

5. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!