Валовий внутрішній продукт (ВВП)

15.05.20, 12:00

ВВП є головним макроекономічним показником, йоговизначають як сукупну ринкову вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг вироблених всередині країни за рік.

При розрахунку ВВП враховується тільки ринкова вартість кінцевої продукції і не включається вартість проміжної продукції. Під кінцевим продуктом розуміють товари і послуги, які купують для споживання, а не для подальшої переробки. До вартості кінцевих продуктів уже входе вартість проміжних продуктів (так, наприклад, при врахуванні ціни хліба, окремо не враховується вартість борошна). Тому додаткове врахування проміжних продуктів означало б як мінімум подвійний рахунок і завищену оцінку ВВП.

ВВП може обчислюватись:

1)через грошові витрати на купівлю виготовлених товарів;

2)через грошові доходи, отримані від виробництва цих товарів;

3)за виробничим методом.

Показники отримані при розрахунку кожним методом повинні співпадати.

ВВП через витрати обчислюється додаванням наступних показників:

-особисті споживчі витрати домашніх господарств;

-валові приватні внутрішні інвестиції;

-державні закупівлі товарів та послуг;

-чистий експорт (експорт-імпорт).

ВВП = С + Ів + ДЗ + ЧЕ

ВВП за доходами оцінюється як сума наступних показників:

-амортизація (витрати на відновлення основного капіталу);

-відсотки (річний дохід від грошового капіталу);

-заробітна плата робітників та доплати до неї;

-прибутки фірм включаючи дивіденди (доходи від акцій);

-рента (річний дохід від землі);

-непрямі податки на бізнес (з продажу, на майно, акцизи тощо).

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

4. Яковенко Р. В. Гроші та кредит : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КІРУЕ, 2002. – 55 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6420/1/moneyKonsp.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Борис .Кіровоград: Диво Ейфеля на Інгулі
Випадково побачив цей міст по TV і збагнув, що за півстоліття я проїжджав по ньому багато разів, але ніколи не бачив…
Вікторія .Кировоградский главпочтамт
Однозначно треба звернутися до Укрпошти, а не на сайт "Тусовка" (де ви зараз знаходитесь), бо це інформаційно-розважальне…
Вікторія .Відпочинковий комплекс "Казанок"
Не знаю, але мені здається навряд чи - там немає ліжок