Функції кредиту

03.06.20, 12:00

а) перерозподільча функція

Кредит сприяє:

-формуванню і оновленню виробничого потенціалу;

-прискоренню обігу грошових коштів;

-підвищенню ефективності господарської діяльності.

За допомогою перерозподільчої функції кредиту відбувається перерозподіл коштів з метою забезпечення ними суб’єктів господарської діяльності які їх потребують. Але не всякий перерозподіл є кредитним. Особливістю кредитного перерозподілу є те, що він охоплює тимчасово вільні кошти, а якщо їх немає, то кредитор сам спочатку отримує позику, тобто має місце вторинний розподіл кредиту. Обсяги кредитного перерозподілу значно більше обсягів ресурсів, що перерозподіляються через бюджет. Перевагою кредитного розподілу є його повернення, що дозволяє надавати кошти в кредит декілька разів протягом певного періоду, в той час як перерозподіл бюджетних ресурсів визначається на весь календарний період при плануванні бюджету.

Можливість надання кредиту в товарній формі значно розширює кордони перерозподілу через кредитну сферу.

Перерозподіл між суб’єктами кредитних відносин розташованих на різних територіях створюють міжтериторіальний перерозподіл. Відомі також внутрігалузевий та міжгалузевий види кредитного перерозподілу.

б) функція заміщення готівкових грошей кредитними операціями

Ця функція пов’язана із функціонуванням грошового обігу переважно в безготівковій формі. Зберігаючи гроші в банку клієнти вступають з ним в кредитні відносини, крім того відбувається заміна готівкових грошей кредитними операціями у вигляді записів по банківським рахункам. Безготівкові розрахунки є кредитними, бо терміни відвантаження продукції та її оплати не співпадають. В залежності від того, що відбувається першим: відвантаження продукції чи її оплата, або постачальник кредитує отримувача, або навпаки.

Поряд із розвитком безготівкового обороту виділяють таке функціональне призначення кредиту, як заміна в обігу золота на кредитні гроші. В процесі руху кредиту створюються спеціальні засоби обігу, що замінюють дійсні гроші (золото). До них відносять: банкноти і монети, векселі, чеки, акції, депозитні сертифікати та облігації. Функціонування кредитних засобів обігу вже не сприймається як тимчасове заміщення дійсних грошей. Нова кредитна форма грошей перемогла, вона більш економічна і здатна забезпечити більш раціональну організацію господарства.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Umanska E."Лісова коза" запрошує у гості
Добрий день, а можна отримати якісь контакти, щоб домовитись на інший день?
Вікторія .База відпочинку “На гачок”
Відпочивали на базі сьогодні - 01.07.2020 - класний пляж! Ми приїхали біля 8.30 ранку, нас без проблем пустили (вхід на…
Вікторія .Частный зоопарк в селе Озера
А у них (у зоопарка) є свій сайт? Дайте посилання, будь ласка.