Визначення ринку грошей

06.06.20, 12:00

При розгляді специфіки ринку грошей, слід згадати проблему визначення вартості грошей та їхньої ціни. Аналізуючи товар, зрозуміло, що його вартість визначається витратами праці. Гроші, як структурна ланка загального процесу ціноутворення, не мають власної ціни. На їх основі визначається ціна інших товарів, які продаються і купуються на ринку. Специфікою грошей є те, що їх ціною є позичковий процент.

Рівень процента на ринку грошей є базовим для визначення процента на всьому ринку позичкових капіталів. З економічної точки зору, на ринку грошей відбувається взаємодія наступних факторів: грошова маса, дохід, норма процента.

Наведемо найбільш розповсюджені визначення ринку грошей, як ринку високоліквідних активів: 1) Ринок грошей – це сектор або частина ринку боргових капіталів, де здійснюються короткострокові депозитно-боргові операції (терміном до 1 року), який обумовлює рух оборотних засобів підприємств та організацій, короткострокових операцій банків, установ, держави та населення.

2) Ринок грошей – це ринок, на якому попит на гроші та пропозиція грошей, визначають процентну ставку або рівень процентних ставок.

3) Ринок грошей – це мережа спеціальних банківсько-фінансових установ, які забезпечують взаємодію попиту на гроші та пропозиції грошей, як специфічного товару.

Об’єктом купівлі-продажу на ринку грошей є тимчасово вільні грошові засоби. Суб’єктами ринку грошей є комерційні банки, брокери та дилери, фірми, кредитні установи, держава, населення.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Umanska E."Лісова коза" запрошує у гості
Добрий день, а можна отримати якісь контакти, щоб домовитись на інший день?
Вікторія .База відпочинку “На гачок”
Відпочивали на базі сьогодні - 01.07.2020 - класний пляж! Ми приїхали біля 8.30 ранку, нас без проблем пустили (вхід на…
Вікторія .Частный зоопарк в селе Озера
А у них (у зоопарка) є свій сайт? Дайте посилання, будь ласка.