Новости

18.04.20, 12:00
Homo economicus („людина економічна”) та її еволюція

Проаналізовано становлення поняття „людина економічна” у відповідності до розвитку економічної думки та світової історії. Виявлено значення цієї категорії для економічного аналізу, зокрема для сфери державного управління та державного регулювання економіки. Досліджено еволюцію „людини економічної” в сучасних умовах, проведено порівняння поведінки людини на індустріальній та постіндустріальній стадіях розвитку економічної системи.

18.04.20, 10:00
Новий проєкт онлайн: Ринок!

Стартував проєкт «Відкритий ринок» - соціальна онлайн платформа для підтримки невеликих сільгосппідприємств. Він задуманий як відповідь на виклик епідемії COVID-19 та її наслідків....

17.04.20, 12:00
Програмування та державні програми

Програмування національної економіки як явище в системі державного регулювання з’явилось у світовій практиці в середині XX ст. Першими на цей шлях стали США, Канада, Франція та Японія. Зокре­ма, відомими були програма освоєння ресурсів ріки Теннессі, розроб­лена в США в 30-ті роки ХХ ст., програми освоєння районів Півночі, розроб­лені і реалізовані в Канаді. В Японії найвідомішими є національні програми „Технополіс”, „План реконструкції Японських островів” та ін.

17.04.20, 10:00
​Бюджетні програми. Чи є нам що покращувати?

Протягом 2019 року, командою проекту «Прозорі бюджети» проводився моніторинг якості місцевих бюджетних програм у 5 містах та 4 областях України. Об’єктом моніторингу є процес розробки, виконання та звітування про виконання бюджетних програм на місцевому рівні....

16.04.20, 13:20
Українці стали в 2,5 рази менше користуватися банківськими касами та знімати готівку в банкоматах

За перші чотири тижні коронавірусного карантину в Україні кількість операцій клієнтів з готівкою в касах відділень ПриватБанку знизилась в 2,5 рази. За даними прес-служби банку, якщо на початку березня щодня в касах відділень клієнти проводили понад 480 тисяч операцій, то з початку поточного тижня в касах банку щодня проводиться не більше 190 тисяч касових платежів....

16.04.20, 12:00
Прогнозування національної економіки

Для виконання функцій державного регулювання потрібно спрогнозувати наслідки багатьох економічних процесів, щоб правильно вирішити теперішні завдання. Для цього необхідним є прогнозування на усіх ієрархічних рівнях управління.

15.04.20, 12:00
Макроекономічна стабілізація

Сутність макроекономічної стабілізації полягає у подоланні макроекономічної незбалансованості, яка характеризується коливанням національного продукту, рівнів цін і зайнятості та браком умов для впевненого зростання обсягу ВВП. У традиційній ринковій економіці коливання цих величин має переважно циклічний характер, тому макроекономічна стабілізація зводиться до скорочення амплітуди відхилень та зменшення глибини спаду. Свого конкретного змісту вона набуває в економічній політиці, яка сприяє наближенню фактичного рівня ВВП до його потенційного рівня і на цьому підґрунті досягнення повної зайнятості та стабільних цін.

14.04.20, 12:00
Основні напрями економічної політики та її завдання

Економічна політика держави є елементом загальної державної політики, яка включає соціальний, гуманітарний, оборонний, еколо­гічний та інші напрямки. Якою б не була державна політика за своїми напрямками, характеристиками та пріоритетами, вона має бу­ти комплексною, охоплювати всі сфери суспільного життя. Навіть ті, хто визнає базисний характер економіки, не заперечують велико­го впливу на неї політичних, соціальних, моральних, духовних, пси­хологічних та інших факторів. Забувати це – значить позбавляти себе можливості ефективно впливати на економічні процеси.

13.04.20, 13:53
"​Головні питання змін до Держбюджету - субвенція для ОТГ та підтримка ЖКГ" –наполягає Аосціація міст України.

Сьогодні, 13 квітня, відбувається повторне засідання парламенського Комітету з питань бюджету щодо внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік - йдеться на сайті АМУ....

13.04.20, 12:00
Особливості регулювання різних секторів економіки в розвинутих країнах

Істотно різняться ринки праці США, Єв­ропи та Японії. Американський ринок праці характеризу­ється: високою конкурентоспроможністю і гнучкістю; значною свободою підприємств у наймі та звільненні пра­цівників, мобільністю населення щодо зміни місця роботи, роду занять і проживання; слабким впливом профспілок, внаслідок чого ставки оплати праці можуть зростати і зни­жуватися досить вільно (не існує жодних обмежень, вста­новлених урядом або сильними профспілками).

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Ипподром КСК "Княжий двор"
Людмило, телефонуйте будь ласка на іподром - тут це новинний сайт, а не сторінка компанії: (050) 235-80-56
Вікторія .Научись танцевать ТВЕРК
Марино, запис - за тел.: (093) 409 87 31, (095) 647 00 59
Игорь .Юристи служби зайнятості розповіали про особливості претензійно-позовної…
Деякі центри зайнятості сумістно з пенсійним фондом невірно обчислюють страховий стаж а саме війсковослужбовцям…