Новости

02.12.19, 10:00
Функції та принципи державного прогнозування

Програма економічного і соціального розвитку України – це документ, в якому визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку, засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємоузгоджена і комплексна система заходів органів законодавчої і виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямованих на ефективне розв'язання проблем економічного і соціального роз­витку, досягнення стабільного економічного зростання, а також ха­рактеризуються очікувані зміни у стані економіки та соціальної сфери.

29.11.19, 12:00
Особливості застосування державного замовлення і державних контрак-тів

Державні контракти фінансують з Державного бюджету України та інших джерел. Обласні державні адміністрації мають право укла­дати регіональний державний контракт, опираючись на кошти відпо­відних бюджетів. Виконавці державних контрактів самостійно забезпечують їх виконання матеріально-технічними ресурсами, за винят­ком спеціальних ресурсів, виробництво і споживання яких контро­люють органи державної виконавчої влади.

28.11.19, 14:00
​Ищите ментора

Как переплыть важный этап жизненного моря не за 10 лет, а в разы быстрее? Ответ прост - ищите Ментора, Одиссей, ищите Ментора! Вашей Афиной Палладой может стать друг, соседка, коллега, а может - профессиональный коуч....

28.11.19, 12:00
Державне замовлення і державний контракт

Державне замовлення – це засіб прямого державного регулюван­ня господарських зв'язків між державою-замовником і підприємст­вом-виконавцем, спосіб реалізації суспільних і державних потреб, концентрації та ефективного витрачання державних ресурсів, форма співробітництва держави і підприємств під час вирішення стратегіч­них завдань особливої важливості. Державне замовлення полягає у формуванні на контрактній (договірній) основі складу та обсягів про­дукції, необхідної для державних потреб; розміщенні державних кон­трактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств, організацій та інших суб'єктів господарської діяльності країни всіх форм власності.

27.11.19, 14:00
Свято для діток - як один з результатів Фестивалю вуличної їжі

На благодійні кошти, зібрані під час П'ятого Фестивалю вуличної їжі, що проходив у Кропивницькому у вересні, з нагоди дня міста, члени Клубу рестораторів не тільки купили необхідне обладнання для дитячої лікарні "Добруджа", але й організували для діток свято....

27.11.19, 12:00
Ирина Коваль: Алиса в стране чудес!

"Сколько себя помню, всегда хотел неизвестно чего. На самом деле чего угодно, лишь бы не того, что считается обычной человеческой жизнью. Невозможного. Того, чего нет."...

27.11.19, 10:00
Світовий досвід у сфері адміністративного регулювання економіки

За умов перехідного періоду від адміністративно-командної сис­теми до ринкових відносин адміністративне регулювання більшість підприємців сприймають як вседозволеність. У результаті порушується збалансованість розвитку господарств, утворюються диспропо­рції у грошовому обігу, розриваються стадії регіонального відтворен­ня. Зменшити тривалість цього періоду, в якому, зокрема, опинилась Україна, можна запровадженням твердої виконавчої влади.

26.11.19, 14:00
Дві майстерні провела Вікторія Талашкевич у Херсоні

У місті Херсон діє цікавий проект під назвою «Фабрика проектів». У його рамках відбуваються майстерні від цікавих спікерів та спікерок, і на минулих вихідних громадська організація "Глобальний погляд" запросила із Кропивницького Вікторію Талашкевич, яка розповіла, як писати проєкти і отримувати гранти, а також як робити PR для соціальних проєктів....

26.11.19, 12:00
​Стартував 16-ий обласний чемпіонат шкільних команд КВН

Минулого тижня розпочався шістнадцятий сезон обласного чемпіонату шкільних команд КВН2019/2020 навчального року. Загальна тема ігор – «Сезон знань»....

26.11.19, 10:00
Адміністративне регулювання економіки

Адміністративне регулювання ринкової економіки виражає, по су­ті, пряме управління з боку держави і передбачає використання сис­теми державних замовлень та контрактів; застосування державою са­нкцій і штрафів, ліцензій, дозволів, квот; запровадження норм і стан­дартів, які регламентують вимоги до якості робіт, послуг, продукції, до організації виробничих процесів, операцій на внутрішньому і зов­нішньому ринку тощо.

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Нинэлька .Новая детская театральная студия в Кировограде
Доброго вечора. Студія іще працює?
Михаил .Кировоградский главпочтамт
Красивые фото, но лучше бы номер телефона 19 отделения связи был правильно указан.
Вікторія .Кав’ярня-піцерія "Scorini"
Згодна, і ще й зручно замовляти, бо у центрі